Logo

معرفی مدیر امور اداری و پشتیبانی


علیرضا سمسار بناب
مدیر امور اداری و پشتیبانی 
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی-تشکیلات و روشها  
داخلی: 1430-37745000-041
ایمیلinfo@ubonab.ac.ir

تلفن: 37731242-041
 آدرس
  
 دانشکده فنی و مهندسی / طبقه چهارم/دفتر مدیریت اداری
 
سابقه کاری
کارشناس حسابداری از سال 1386 تا  سال 1392
مدیر برنامه و بودجه  سال 1392
مدیر دانشجویی از سال 1393 تا سال 1394
رئیس اداره کارگزینی و رفاهی از سال 1398 تا 1401
مدیر امور اداری و پشتیبانی از سال 1401 تا ...
 


واحدهای زیر مجموعه
 
 
 

 

      شرح وظایف و اختیارات مدیر امور اداری و پشتیبانی:

     اجراي سياست ها و خط مشي‌هاي دانشگاه در زمينه هاي مربوط به امور اداري، استخدامي و پشتيباني.
   
  نظارت بر حسن انجام فعاليتهاي واحدهاي تابعه
   
 مراقبت در اجراي مقررات انظباتي و رسيدگي به تخلفات كاركنان و ارجاع مراتب به به هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري
   
 مطالعه و بررسي رسته هاي شغلي مشاغل دانشگاه و ارائه نظرات و پيشنهادات اصلاحي به مراجع ذيربط
   
 ايجاد و نگهداري بانك اطلاعاتي پرسنلي و سوابق خدمتي و اداري كليه پرسنل دانشگاه
     پيش بيني ترفيع و تغيير گروه سالانه كاركنان با كمك واحدهاي مربوطه